Pause med fellestreninger


Vi følger opp oppfordringen fra Norges skiforbund og setter fellestreningene på pause inntil videre.
Ingen fellestrening frem til 30.april

Vi legger ut forslag til egentreningsopplegg på hjemmesiden.

Dugnad Lørdag 14.03.2020 – kl.09.00
Med god avstand til hverandre skal vi kunne rigge ned all gjerder til RAW air. På denne dugnaden trenger vi ikke å gi en klem til hverandre for god innsats.
Heia Vikersund langrenn

—–

Informasjon vedrørende koronavirus.

Norges Skiforbund anbefaler at all breddeaktivitet i organisasjonen opphører for resten av sesongen og frem til 30. april. Dette besluttet Skistyret i et møte torsdag formiddag, som et tiltak for å bidra til å hindre spredning av Koronaviruset og lette belastningen for lokale helsemyndigheter. Norges Skiforbund vil understreke viktigheten av at alle våre medlemmer, klubber og kretser tar ansvar for å bidra i den dugnaden vi alle nå må ta del i. I tråd med utviklingen av korona-viruset i Norge er det mange klubber og lag som har spørsmål i tilknytning til planlegging og gjennomføring av større arrangementer/konkurranser.

Norges idrettsforbund vil til en hver tid har oppdaterte nettsider hvor de fortløpende oppdaterer relevant informasjon om korona-viruset basert på råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter.

På bakgrunn av info fra NSF/avsnitte over og tilbakemeldinger fra flertallet i styret har vi besluttet å avlyse all aktivitet inntil videre.