Retningslinjer for Vikersund langrenn


Retningslinjer for Vikersund langrenn

 • Innledning

Langrennsgruppas retningslinjer for sesongen oppsummerer viktig informasjon til aktive, foreldre og andre som tar del i gruppas virksomhet. Den gir viktige forutsetninger og retningslinjer for gruppas drift. Dette skrivet deles ut til og gjelder alle medlemmer i langrennsgruppa. Langrennsgruppas økonomiske støtte er avhengig av inntektene i gruppa.

Langrennsgruppa er en del av Vikersund idrettsforening.

Retningslinjer for langrennsgruppa er da også underlagt Vikersund idrettsforening sine lover.

 • Aktive medlemmer:

Alle som har betalt medlemskontingenten kr. 250,- til Vikersund IF 
+ aktivitetskontingenten til langrennsgruppa for sesongen 2022/23.

Satser, aktivitetskontingent:

Eldre aktive utøvere inkl. cross fra 16 år (f. 2005 eller tidligere)               kr.        600,-

Yngre aktive utøvere inkl. cross t.o.m. 15 år (f. 2006 eller senere)            kr.        500,-    

Familie (Familie inkluderer barn f. 2005 eller senere)                                kr.        1.100,-

Støttemedlem                                                                                               kr.        200,-

 • Forsikringer:

Alle barn under 13 år er automatisk forsikret gjennom Norges idrettsforbund ved medlemskap i Vikersund IF.

Forsikring av løpere 13 år og eldre:

Langrennsgruppa anbefaler at alle over 13 år betaler skilisens da denne også dekker evt. skader i forbindelse med trening. Alle som har fylt 13 år  ha skilisens for å delta i skirenn.

For turrenndeltakere er det nå også økonomisk lønnsomt å kjøpe lisens. 
Se mer detaljert info på: www.skiforbundet.no

FIS-lisens:
Denne forsikringen gjelder kun junior- og seniorløpere som ønsker å gå Norgescup-renn og FIS-renn. Utgifter i forbindelse med dette dekkes av 
langrennsgruppa.

 • Uniformering

Alle som har kjøpt overtrekksdress/vest/lue skal bruke tøyet i 
mesterskap, cuper og øvrige konkurranser.

Dette er vi forpliktet til i våre sponsoravtaler og må respekteres.

 • Gruppas dugnader:

Langrennsgruppas drift er i hovedsak basert på inntekter fra dugnader, sponsorer og arrangementer. For å ta del i godene, må hver enkelt ta sin del av gruppas dugnadsarbeid, og minimum 1 medlem i familien må være aktivt medlem i langrennsgruppa.

 • Påmelding og dekning av startkontingent

Påmelding og dekning av skirenn, cuper og mesterskap for aktive medlemmer:

Påmelding til kretsrenn og landsrenn kan utføres av den enkelte, eller gjennom oppmann. Startkontingenten dekkes av langrennsgruppa. Påmeldinger til 
øvrige renn (Hovedlandsrenn, Norgescup og NM) skal skje gjennom oppmann.

Hvis man ikke starter konkurransen man er påmeldt i, belastes man etter endt sesong med hele startkontingenten uavhengig av årsak. Pris på 
startkontingenten er for sesongen NSFs gjeldende satser for de ulike 
årsklasser.

Etteranmeldelse til skirenn:

Merkostnad dekkes av utøver selv.

Påmelding og dekning av turrenn/langløp for aktive medlemmer:
All påmelding til turrenn/langløp skal ordnes av den enkelte utøver. Etter endt sesong, dvs. før 5. mai, kan aktive medlemmer som har deltatt i turrenn/langløp, få refundert deler av sin startkontingent, dvs. inntil kr. 120,-pr. turrenn/langløp. Det er løperens ansvar å søke om å få refundert 
startkontingenten. Styret gjør vedtak om refusjon, jmf. Pkt.5. Dette gjelder ikke ungdomsbirken. Startkontingenten for ungdomsbirken dekkes av VIF langrenn.

Kvittering for deltakelse (innbetaling) må følge med søknaden om refusjon. For ikke aktive medlemmer, er det ingen refusjon av startkontingent. 

 • Dekning av åpne samlinger i regi av Buskerud Skikrets.
  Utøver kan søke klubben om tilskudd inntil kr. 2.000,– til slike samlinger.

 • Kriterier for dekning av utgifter til Hovedlandsrenn, Norges-Cup, 
  NM og Skandinavisk Cup:

Utøver kan søke klubben om støtte til disse arrangementene forutsatt at utøver er en aktiv løper som bør delta i 5 eller flere skirenn fra desember 2022 – februar 2023 . Utøveren forventes også å delta på fellestreninger og samlinger i regi av langrennsgruppa.

Kostnader dekkes for inntil kr. 1000,- pr. døgn og maks 3 døgn der det kreves overnatting. For junior/senior dekkes inntil kr. 1000,- pr. døgn og maks 4 døgn.
Nord-Norge – i tillegg dekkes reisestøtte for inntil kr. 2.000,-.
Stafetter dekkes i samråd med styret.
Startkontingent dekkes for alle.

Andre alternativer kan vurderes av styret.

 • Nyttige hjemmesider å følge med på:

Vikersund IF Langrennsgruppa:     www.vikersundlangrenn.no

Norges Skiforbund:            www.skiforbundet.no

Buskerud Skikrets:             www.skiforbundet.no/buskerud/

NB! På vår hjemmeside finner dere nyttig info om langrennsgruppa.

Vikersund 2022/23