Styret 2024-25


Styret

Funksjon                              Navn                                     

Leder                                      Cathrine Knudsen                  

Nestleder                               Erik Molenaar                       

Styremedlem                          Arild Fallan                            

Kasserer                                 Ole Auen Wiger                     

Styremedlem                          Yvonne Brandtenborg            

Styremedlem                          Lars E. H. Redalen                  

Styremedlem                          Turid Stærkebye Pettersen    

Styremedlem                          Joar Brunes                           

Styremedlem (utøverrep)

Andre funksjoner:

Oppmann/påmeldingsansvarlig        Cathrine Knudsen                   

Løypesjef                                Odd T Eriksen                         

                                               Arne Skretteberg                   

Telenorkarusell                      Anne Mia Olsen                     

Miljøgruppa                            Hilde Molenaar                     

                                               Marius Solheim                     

Web ansvarlig                        Arild Fallan

Tidtagergruppe                      Gisle Skaaden

                                               Tor Øyvind Rudstaden

                                               Grete Edland Westerlund

                                               Joar Brunes

                                               Odd Røvang

Valgkomite                             Reier André Sønju                  

                                               Hanne Kopland Rudstaden    

Kontakt oss:

Cathrine Knudsen, Tlf: 958 50 786, Mail: cathrine@knudsen.as

Erik Molenaar: Tlf: 984 89 311, Mail: erik@mfysio.no

Joar Brunes, Tlf 958 85 165, Mail joar.brunes@outlook.com