Styret


Styret i langrennsgruppa 2021-22

Styremedlemmer
Leder:                                     Svein S. Jelstad                       Gjenvalg 1 år
Nestleder:                              Gjermund Rønning                Ikke på valg (gjenstår 1 år)
Sekretær:                               Beathe Dalby                          1 år
Kasserer:                                Hanne Kopland Rudstaden    2 år
Styremedlem:                         Gisle Skaaden                         2 år                 
Styremedlem:                         Erik Molenaar                        2 år
Styremedlem:                         Joar Brunes                            2 år
Styremedlem (utøverrep.):
 Andre funksjonerOppmann/trenerkontakt:     Cathrine Knudsen                    2 år
Løypesjef:                               Odd T. Eriksen                        2 år
                                               Arne Skretteberg                   2 år
Telenorkarusell:                     Anne Mia Olsen                     2 år
Miljøgruppa:                           Hilde Molenaar                      2 år
                                               Randi C. Johansen                  2 år
Webansvarlig:                         Jørn-Are Longfjeld
Tidtagergruppa:
                                               Gisle Skaaden
                                               Tor Øyvind Rudstaden
                                               Grete Edland Westerlund
                                               Odd Røvang
                                               Jørn Are Longfjeld      (opplæring)
                                               Gunnar Dokken          (opplæring)
Valgkomite:                            Mathilde H. Rønning              1 år
                                               Nils Røhnebæk                       1 år