Styret 2023-24


Styret

Leder                          Cathrine Knudsen                  Inntil videre

Nestleder                    Erik Molenaar                         Inntil videre

Styremedlem              Elisabeth Sørumshagen          Ikke på valg

kasserer                       Ole Auen                                2 år

Styremedlem              Turid Stærkebye Pettersen     2 år

Styremedlem              Lars Redalen                          1 år

Styremedlem             Joar Brunes                            Ikke på valg

Styremedlem              Yvonne Brandtenborg                       1 år

Andre funksjoner

Oppmann                    Cathrine Knudsen                                          

Løypesjef                    Odd T. Eriksen                       

                                    Arne Skretteberg        

Telenorkarusell          Anne Mia Olsen                     

Miljøgruppa                Hilde Molenaar                      

Web ansvarlig             Jørn-Are Longfjeld

                                    Joar Brunes     

Tidtagergruppe           Gisle Skaaden

                                    Tor Øyvind Rudstaden

                                    Grete Edland Westerlund

                                    Odd Røvang

Valgkomite                 Odd Røvang               2 år

                                    Maren Wiger              2 år

Kontakt oss:

Cathrine Knudsen, Tlf: 958 50 786, Mail: cathrine@knudsen.as

Erik Molenaar: Tlf: 984 89 311, Mail: erik@mfysio.no

Joar Brunes, Tlf 958 85 165, Mail joar.brunes@outlook.com