Politiattest


Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Norges idrettsforbund har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

 

Hvem omfattes av ordningen?
Trenere, instruktører, lagledere, styremedlemmer og andre tillitsvalgte som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Krav om politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, gjelder for alle over 15 år.

Politiet utsteder attest til alle over 15 år.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag til å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget.

 

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Bekreftelsesskjema kan lastes ned på linken nedenfor. Einar Sandberg er ansvarlig for politiattester i Vikersund idrettsforening.

Bekreftelse på formål med politiattest

Bekreftelsen fylles og og sendes / leveres Einar Sandberg for signering: einar.sandberg@yahoo.no, 414 11 818

 

Levering av søknad 
Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:

https://attest.politi.no/

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
Søknad om politiattest – bokmål

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø