Klubbrenn 17.02.21


Klubbrenn onsdag 17.02.2021 – Første start kl.18.30
Klassisk
Påmelding i Spond for alle fra 1 – 10. klasse
Alle andre melder seg på ved start.

Alle oppfordres til å delta!
Premiering.

Husk avstand til hverandre!

Løpere velger mellom fire forskjellinge løyper.
Lett
1 runde
2 runder
3 runder

1 runde = start fra skihytta – opp sprintbakken – runding rundt hytta + hele runden.