Svein Jelstad, årets ildsjel på årsmøte i Modum idrettsråd 2018 – Nå kan vi stemme han frem til ildsjel i Buskerud 2019!


Det er ikke bare i skisporet at Vikersund langrenn er flinke. Vi har også en super leder. Årets ildsjel på årsmøte i Modum idrettsråd 2018 ble Svein Jelstad.

Nå kan Svein også vinne ildsjelpris i Buskerud 2019. Her stemmer dere:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets/nyheter/stem-pa-aret-ildsjel-her/


Her kan dere lese om hva Svein har bidratt med i mange år som idrettsleder.
Kilde: VIF avisa juleutgave 2018

Svein Jelstad: Årets ildsjel på årsmøte i Modum idrettsråd 2018

(Forslag til årets ildsjel er fremmet av Modum O-lag og Vikersund IF)

Svein Jelstad har en meget lang og allsidig karriere i idretten i Modum, flere har nok like lang tid men antakelig de færreste har, og har hatt så mange og til tider tunge verv som han.

 Innsats for Vikersund IF:

Fra å være vanlig medlem og idrettsutøver fra guttedagene sent på 60 tallet har vi startet hans tidsepoke med frivillig dugnadsinnsats fra 1978.

Fotball            Oppmann og trener               1978 – 1984

Fotball            Leder                                      1980 – 1984

Fotball            Ansvarlig for Lada-cup          1980 – 1994

Fotball            Var medlem i Buskerud idrettskrets anleggskomite i 1985 og i 1990
                       Medlem i Buskerud Fotballkrets anleggskomite i 87-89

Fotball            Trener                                    1993 – 2001

Allidrett:         Medlem av styret i 1993

Hederstegn     Fikk Vikersund IF ‘s hederstegn i 1994

VIF                  Leder av hovedstyret             1996 – 2000

Stiftelsen VHS            Leder                                      1997 – 2000

Langrenn        styremedlem                         2000 – 2005

Langrenn        leder                                      2006 – 2018

Langrenn        Ny rulleskibane                      2014 – 2017   (leder i anleggskomiteen)

VIF repr. skap Styremedlem                         2005 – 2018

Renn i VHS     sjef for vaktstyrken                2007 – 2017

Svein som speaker + løper i mål

Litt om dugnadsinnsatsen for Modum O-lag:

Svein Jelstad har vært en aktiv O-løper siden guttedagene.

Han har gjort en stor jobb i forbindelse med de store O-løpene som Modum O-lag har arrangert:

O-landsleir/Hovedløp i 2004

O-festivalen i 2014

Veteranmesterskapet i 2016 pluss diverse Modum 2-dagers løp gjennom mange år.

Svein har også deltatt i mange forskjellige fora og på møter som har bidratt til at idretten i Modum har fått, -og fortsatt nyter godt av hans gjerning. Vi snakker her om frivillighet og dugnadsånd det står stor respekt av.