Klassekampen ledes av Vikersund 4B


Ettter fire renn leder klasse 4B på Vikersund klassekampen med 57,1% deltagere med minst 3 trenn. På de følgende plassene finner vi 1A med 5 og 2C fra Vikersund med henholdsvis 50,0% og 47,1%. Enger skole klasse 1B har 22,2% og klasse 3 på Stalsberg har 20,6%.
Klassekampen er absolutt ikke avgjort – det er jevnt i teten. Det er mange som har gått to renn slik at det blir avgjørende hvor mange av disse som stiller på det siste rennet i klassekampen.