Gjerding i Vikersundbakken


Langrennsgruppa har også i år avsvaret for gjerding i Vikersundbakken i forbindelse med skiflygingsarrangementet i Raw Air 16.-18. mars. Tidspunkt for gjerde-dugnad:

  • Lørdag 10. mars kl. 09.00
  • Tirsdag 13. mars kl. 18.00
  • Onsdag 14. mars kl. 18.00

Det er noen kilometer med gjerder som skal settes opp så hold av disse tidspunktene for å hjelpe til.

Nærmere info kommer senere.

Hilsen Kjell Grønhovd tlf. 92494660/32788151