Overnatting NC, NM Senior og junior


Vi lager felles booking for overnatting til de som skal gå NC junior og senior.

Booking overnatting NC junior:
Ragnhild, Agnes, Truls og Haakon er bestilt.
Gi melding til Jørn-Are om det er andre som ønsker å delta.

NC + NM Senior
Alle løpere/ledere gir melding til Jørn-Are om overnattingsbehov.
Lager da en fellesbestilling.