SMØREMASKER


TILBUD OM BESTILLING AV SMØREMASKER TIL LANGRENNSGRUPPENE OG DERES MEDLEMMER

Det har i lengre tid vært satt søkelys på viktigheten av at skismørere i sitt virke utsettes for helseskadelige produkter.

Det blir derfor gitt det råd at en beskytter seg i arbeidet under bruk av slike produkter. Norges Skiforbund har i noen år hatt en avtale med Skydda AS om levering av ulike typer beskyttelsesmasker. Hvilket produkt som anbefales er selvsagt avhengig av i hvilken grad en blir eksponert for støv og avgasser under slikt arbeid.

Skikretsene vil nå kunne nytte seg av dette tilbudet. Langrennskomiteen i Buskerud Skikrets anbefaler at klubber og andre opptatt av Helse Miljø Sikkerhet om å anskaffe slik beskyttelse.

TILBUD OM KJØP AV SKYDDA BESKYTTELSESMASKE

Felles bestilling: Gi melding til Svein Fossen