Rulleskiløypa endelig klar til bruk


Da åpner vi for bruk av rulleskiløypa.

Noen viktige ting: Det er satt opp et løypekart med regler i vinduet på skihytta, gjør deg kjent med det før du starter. Under testingen forrige lørdag hadde alle som testet en fart på 50 km/t +/- i de bratteste utforbakkene, så avpass fart etter ferdigheter. Moder jord er brutal i slike hastigheter. Da sier det seg selv at alle må følge anvist løperetning. I tillegg til løypekartet har vi satt opp midlertidige retningsskilter i løypetraseen, følg disse!

Vi har igjen litt asfaltering og montering av lysmaster. Under montering av lysmaster vil deler av løypa være avsperret under arbeidet.

VIF langrenn ønsker alle en god tur og fin opplevelse i det nye anlegget 😉

Regler Vikersund (Brunes) rulleskiløype

  • Gjør deg kjent med løypekart før du starter.
  • Følg løyperetning.
  • Det er påbudt med hjelm.
  • Det er noen bratte bakker, kjør etter ferdigheter.
  • Hvis hensyn til andre løpere.
  • All ferdsel på eget ansvar.
  • Brudd på regler kan føre til bortvisning.
  • All motorisert ferdsel forbudt.

Testgjengen: Stian, Sigurd, Mathilde, Tuva F. An-Magritt, Tuva R og Truls

løypekart