Dugnad skiflyvning 2022


Skigruppa har ansvaret for gjerding i anlegget ifm arrangementet, det vil bli behov for dugnadshjelp i forbindelse med dette. Oppstart er lørdag 05.mars kl 09:00 og det blir flere dager utover i løpet av uken mot rennet, samt etter. Fint om folk kan stille og dere blir kontaktet direkte når planleggingen er klar.