Klassekampen etter første renn


Etter ett gjennomført renn i klassekampen leder klasse 3B på Vikersund Skole der 17 elever stilte til start. Dette tilsvarer 63% av elevene i klassen som er en flott start. Nummer to er Vikersund klasse 5B der 37% var med. På tredje finner vi klasse 4A på Vikersund der 36% av elevene var med på skikarusell. Nedenfor er det jevnt mellom mange klasser både på Stalsberg og Vikersund. Hyggelig at det stiller mange fra Enger Skole også, men her må vi innhente klasselister før vi kan beregne prosentvis deltagelse.

I klassekampen gjelder det å delta på minst renn for å telle med så her er ingen ting avgjort. Nå gjelder det å mobilisere å få med flest mulig fra klassen din ut på skikarusell neste onsdag.

Resultat i klassekampen etter 1 renn 2018