Premier telenor


De som ikke hadde mulighet til å være på premieutdelingen for telenor-karusell kan få sin premie med å kontakte Nils Røhnebæk