Evalueringsmøte + neste sesong


Eldste treningsgruppe
Møte onsdag neste uke 17.30-18.30 (2.mai) Skihytta

Det er fint om dere tenker ut hver for dere hvordan dere synes opplegget dette året har fungert og hva vi kan evnt. gjøre annerledes/bli bedre på inn mot neste sesong. Vi er opptatt av at alle i gruppen skal få ut sitt potensiale og jobbe sammen som gruppe for å nå målene.

Agenda: – Kort oppsummering av årets sesong – Sammen legge grovplan for neste sesong – Hva skal prioriteres på fellestrening, hvor skal øktene legges, hvilke økter ønskes etc.

Håper å se alle der.